Jelena Pavlica

10 Oct

Jelena Pavlica

Detaljna nastava kod Maje pomogla mi je i u praksi. Sa ovakvim znanjem lakše odgovaram na zahteve mojih korisnika i brže implementiram rešenja.

Related Posts

Leave A Comment